keskiviikko 11. huhtikuuta 2012

ESPOO VASTUSTAA PÄÄKAUPUNKISEUDUN YHDISTÄMISTÄ

Espoon valtuusto vastauksessaan Valtioneuvostolle 11.4.2012, vastustaa yksimielisesti pääkaupunkiseudun kuntien yhdistämistä. Harvoin olemme olleet yhtä yksimielisiä mistään asiasta.
Rakennetyöryhmän esitys, jossa asetettaisiin työryhmä miettimään PK-seudun yhdistämistä, on ajan ja rahan tuhlausta. Pääkaupunkiseudun kuntien toimintakulttuurit ovat niin erilaisia, ettei hallinnon yhteensovittamisen vaivasta synny vastaavaa määrää hyötyä. Uudessa suurkaupungissa olisi peräti 70.000 työntekijää. Hallinnon mutoskustannukset olisivat noin miljardi euroa. Aika järjetöntä puuhastelua. Sensijaan on hyvödyllistä asettaa työryhmä, joka pohtii alueen tietyjen toimintojen parempaa yhteistyötä yli kuntarajojen nykyisellä henkilöstömäärällä, verkostomaisesti ja joustavasti.
Kuntauudistuksen aikataulu on myös mahdoton. Ei ole tästä maailmasta vaatia, että tällainen koko maata koskeva uudistus ajettaisiin läpi muutamassa vuodessa. Kuntauudistus on välttämätön, mutta sen ensisijainen kohde ei ole jo hyvin toimivat suurehkot kaupunkialueet, vaan niitä todella tarvitsevat haja-asutusalueet, joiden asukasmäärä ja ikärakenne ei enää pysty kantamaan vastuuta alueen peruspalveluista. Edetäänpä asioissa miten tahansa, varmaa on se, että valtion ja kunnan vastuita on myös pohdittava uudestaan. Sosiaali- ja terveyspalveluista on osa siirrettävä kokonaan valtion vastuulle.